Skinner Releasing Technique (SRT) has evolved from the simple principle that when we are releasing physical tension, we can move with greater freedom, power and articulation.

 

In SRT, spontaneous movement is evoked by guided poetic imagery, supported by music and sound. This enables a creative and easily accessible exploration of technical movement principles such as multi-directional alignment, suppleness, suspension, economy and autonomy.

 

As participants let go of habitual holding patterns, they are supported to cultivate an increasing sensitivity to their own physical and imaginative experience. The result can be a deeply embodied awareness of new possibilities in movement – as dancers, creators, and in daily life.

I have been practicing Skinner Releasing since 2013.

It was love at first dance, poetic nourishment to the pith of the bone. To be danced by kinaesthetic images, letting go of holding patterns, experiencing multi-directional alignment.

 

As an artist and performer I find these practices so supportive to creative and intuitive processes. Releasing practice is where I go to recharge, prepare, discover and to dive into the unknown.

I love the accessibility of SRT, that it can support embodied creative process at any level of experience. I love the gentleness of class and space of non-judgement.

 

I have studied extensively with Gaby Agis, Mary-Clare McKenna and Robert Davidson at Sundance Camp in Turkey and completed my teacher training on Syros, Greece in April 2017.

 

I am really excited to share this practice with people of all creative interests!

(((på Svenska)))

 

 

Skinner Releasing är en kreativ och lättillgänglig dans och rörelsepedagogik som stödjer en känslighet och integrering för ens egen fysiska och fantasifulla upplevelse. Genom guidad poetiskt bildspråk med ljud och musik, samt beröring och

improvisationsövningar ges impuls till spontan rörelse och kreativitet. Dessa metoder kan vara ett sätt att hantera stress och fysisk spänning i det dagliga livet genom att fördjupa medvetenhet av kroppen, sinnet och omvärlden.

 

Skinner Releasing utvecklades i början av 1970-talet av amerikanska dansaren Joan Skinner från den enkla principen; när en släpper på spänning och rörelsemönster kan en dansa med större frihet, styrka och artikulering. Klasserna är både lekfulla och vilsamma i en trygg och tillåtande miljö, för alla

människor oavsett erfarenhet och fysiska förmågor. Varje person rör sig i sin egen takt och lyssnar till sin egen kropp.

 

Julia är konstnär och pedagog som arbetar i gränslandet mellan dans/rörelse, ljud, skulptur och deltagande konst. Hon jobbar ofta med ljudets fysikalitet och upplevelsen av resonans, med kroppen som ett öra och minne. Julia är certifierad lärare i introduktionspedagogiken Skinner Releasing och en Magister i koreografi med en specialisering i New Performing Practices vid DOCH / Stockholms konsthögskola. Sedan 2009 har Julia pågående samarbete med Patrick Dallard; SymbioLab.

 

anmälan och frågor: julia.adzuki@gmail.com

mer info: www.juliaadzuki.com

www.skinnerreleasingnetwork.org

© 2017 Julia Adzuki

Upcoming Classes

& Workshops

 

(((på svenska)))

 

17 Sept. - 10 Dec. 2018

Intuitiv Rörelse

Måndagar 13:00 - 15:00

 

<jämna veckor> Skinner Releasing med

Julia Adzuki

<ojämna veckor> Autentisk Rörelse med

Pernilla Kindgren Thörn

 

drop-in 200kr

klippkort 10ggr 1500kr

klippkort 5ggr 900kr

 

Långsjö Teater

Gnesta, Sweden

 

 

(((in English)))

 

20 - 21 October 2018

Releasing into Sound

10:00 - 15:00

morning SRT classes and afternoon

resonance workshops in the water tower

inc. organic vegetarian lunch

 

more info coming soon

Långsjö Teater & Vattentornet

Gnesta, Sweden

 

17 - 18 Novemeber 2018

Releasing into Sound

10:00 - 15:00

morning SRT classes and afternoon

resonance workshops in the water tower

inc. organic vegetarian lunch

 

more info coming soon

Långsjö Teater & Vattentornet

Gnesta, Sweden

 

 

 

 

Copyright Julia Adzuki © All Rights Reserved